Tietoa blogista

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hankkeen työntekijät (vasemmalta oikealle): Tuomo Kokkonen, Kati Turtiainen, Katri Viitasalo ja Johanna Hiitola

Tervetuloa SEMPRE -hankkeen (Social Empowerment in Rural Areas) sivuille. Hanketta toteuttaa Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 2016-2019. Tämä sivusto toimii hankkeen tiedotuskanavana. Blogi on suunnattu maahanmuuttotyön ammattilaisille ja syrjäseuduilla asuville maahanmuuttajataustaisille ihmisille.

SEMPREn Kokkolaan ja Pietarsaareen sijoittuvan osahankkeen tarkoituksena on vahvistaa pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien maahanmuuttajien sosiaalista osallisuutta.

Maahanmuutto ja kansainvälinen liikkuvuus koskettaa lähes jokaista suomalaista jollain tapaa omien kokemusten tai yhteiskunnallisten muutosten myötä. Maaseutu tai pienet kaupungit ovat ympäristönä erityisiä maahanmuuttajien osallisuuden näkökulmasta. Pienillä paikkakunnilla asukkaat muodostavat palveluntarjoajiin helpommin henkilökohtaisen suhteen kuin suurissa kaupungeissa. Yhtäältä tämä voi auttaa muuttajia kiinnittymään paremmin osaksi yhteiskuntaa, mutta toisaalta pienillä paikkakunnilla asuvat maahanmuuttajat saattavat myös tuntea eristyneisyyttä ja yksinäisyyttä enemmän kuin suuremmissa kaupungeissa asuvat muuttajat.

SEMPRE -hankkeessa tarkastellaan muun muassa virallisen kolmen vuoden kotoutumisajan jälkeistä aikaa ja maahanmuuttajien siirtymistä kotoutumispalveluista kaikille kuntalaisille tarkoitettuihin palveluihin. Hankkeessä pyritään myös tunnistamaan rakenteissa olevia palveluiden ja työllistymisen esteitä, joiden tilalle voidaan kehittää sellaisia toimintatapoja, jotka vastaavat paremmin työttömien maahanmuuttajien tarpeisiin. Keskeisenä tavoitteena on kehittää toimintatapoja, joissa maahanmuuttajien sosiaalisen toiminnan muodot vahvistuvat ja että he voisivat itse olla palveluiden kehittäjiä ja toteuttajia ja lisäksi se, että heidän työllistymismahdollisuutensa parantuisivat.

Hanke noudattaa toimintatutkimuksen mallia, joka tarkoittaa sitä, että tutkimus tehdään suunnittelusta toteutusvaiheeseen ja raportointiin saakka yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

SEMPRE -hankkeen rahoittaja on EU:n Itä-meren alueen Interreg -ohjelma.

ibsr_sempre_logo_4colours_print_pixel

Advertisements